MäRK – Din ridklubb

logo MäRKMälaröarnas Ridklubb (MäRK) är en ideell förening som har givit Ekerö Ridskola uppdraget att genomföra klubbens medlemmars ridverksamhet. MäRK arrangerar även tävlingar, träningar, studiecirklar, studiebesök, och andra evenemang.

Om du vill rida på Ekerö Ridskola är medlemskap i MäRK obligatoriskt. I medlemskapet ingår även t ex prenumeration på Svenska Ridsportförbundets tidning ”Häst och Ryttare”, en gruppolycksfallsförsäkring, samt rätt att teckna tävlingslicens.

MäRK vill verka för ridsporten och för ungdomsidrotten, inte minst flick-idrotten. Vill du vara med och påverka – för barnen och ungdomarna – för en sundare och friskare befolkning – engagera dig nu!  Kontakta ridklubben på info.malaroarnasridklubb@gmail.com, eller ridskolan på kontakt@ekeroridskola.se.  Ju fler engagerade, desto större genomslag kan vi uppnå!

Läs mer på klubbens egen hemsida: Mälaröarnas Ridklubb. Där hittar du bland annat information om aktuella tävlingar och andra aktiviteter som anordnas av klubben.